Acció Pel Clima
Hem creat aquesta web per poder conscienciar la gent que aquest fenomen ens afecta a tots i poder informar el públic d’aquest problema global.

Ens planteja diverses qüestions:
què és el canvi climàtic?,
i què el provoca.

Ensenya el que pot provocar aquest efecte i el que podria arribar a passar.

Es projecten vàries solucions al problema del canvi climàtic.

Algunes curiositats que podries no saber.

VIDEO CAMPS D’ARRÒS DE LA RIBERA

Aquest és un video que mostra a vista de pardal, els camps d’arròs de la Ribera situats al parc natural de l’Albufera de València.

El parc té una sèrie de lleis que ajuden a la conservació i seguretat del medi ambient, garantint que es realitzen bones accions pel clima.