Canvi climàtic
1. Què és el canvi climàtic?

2. Alguns exemples del que el provoca?

3. Quines són les causes?

4. Quines activitats el provoquen?

Es diu canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Aquesta variació es deu a causes naturals i a l’acció de l’home. Es produeix per variació dels paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat, etc., a diverses escales de temps.

Es diu canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Aquesta variació es deu a causes naturals i a l’acció de l’home. Es produeix per variació dels paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat, etc., a diverses escales de temps.
La temperatura mija de Espanya al 2021 es de 14,2 

Les causes

Són aquelles activitats que l’ésser humà efectua i que aporten serioses conseqüències per al nostre planeta.

Algunes persones ho afronten fent manifestacions i donant visibilitat al que està passant.

Causes

Seria imposible nomenar la quantitat desmesurada d’activitats dolentes per al nostre planeta que a dia de hui encara estan actives.

Subministre elèctric d’edificis

En la nostra vida quotidiana utilitzem electricitat, no sols nosaltres, també els hotels, comerços entre molts altres.

Seguir recorrent al carbó, petroli i gas natural per a la calefacció i refrigeració no és bo. Aquests emeten quantitas desorbitades de gasos d’efecte hivernacle.

Tala de boscos

Els últims anys hem observat una gran quantitat de desforestacions. Quan són talats alliberen una gran quantitat de carboni que han estat emmagatzemant. Els boscos ajuden a limitar les emissions de fora de l’atmosfera.

Dia internacional contra la tala d'arbres

Día(s)

:

Hora(s)

:

Minuto(s)

:

Segundo(s)

Transport

Els transport genera milers de gasos d’efecte hivernacle, mes concretament emisions de carboni.

Hem de mirar tambe que a dia de hui exsesteixen altres alternatives per a reduir-ho i erradicar-ho.